<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Centrum vzdělávání


Našim posláním je vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti domácí hospicové péče a paliativní medicíny.
Pořádáme odborné kurzy, workshopy a kazuistická setkání mobilních hospicových týmů. Poskytujeme stáže a praxe lékařům, zdravotnickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a studentům. Intenzivně a systematicky vzděláváme i naše vlastní zaměstnance.
Centrum vzdělávání rovněž spravuje hospicovou knihovnu.

V roce 2017 získal Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. akreditaci MZ ČR, která jej opravňuje k uskutečňování vzdělávacího programu pro lékaře v oboru Paliativní medicína.

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast, díky jehož podpoře mohlo Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. v roce 2014 zahájit svou činnost.


Nabídka kurzů

Plánované akce Centra vzdělávání MH Ondrášek na rok 2018

 

Těšíme se na vás!

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

UKONČENO

Kazuistický seminář „Dospělí pacienti“

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

UKONČENO

Kazuistický seminář „Dětští pacienti“

3.4.2019

WORKSHOP Komunikace II

Jak pravdivě a ve správný čas informovat a přitom neublížit.

9.4.2019

Škola zad pro pomáhající profese prakticky

21.5.2019  

Jak podporovat dítě v rodině, kde je vážně nemocný

Červen   

Dětská paliativní péče - pro lékaře

Září

Ošetřování pacienta v domácím prostředí

Září

Workshop II

8.10.2019

Jak prožívají smutek a truchlí děti a jak jim můžeme pomoci.

Listopad

Paliativní péče pro dospělé – určeno pro praktické lékaře.

Prosinec

Workshop II


 

Stáže

Zájemci o stáž, prosím, prostudujte si dokumenty ke stážím a s případnými dotazy se obracejte na koordinátorku Centra vzdělávání.

Kontakt: vzdelavani@mhondrasek.cz, 777 946 777

Dokumenty ke stažení:

Platební podmínky

Podmínky stáží

Žádost o stáž

 

Praxe 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. je pracovištěm akreditovaným MZ ČR.

Poskytujeme povinnou praxi v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru Paliativní medicína.

V rámci pregraduálního vzdělávání zajišťujeme výuku a dojednání praxí studentům lékařských fakult v oboru Paliativní medicína.

 

Žádost o praxi směřujte na Mgr. Naďu Satolovou, vzdelavani@mhondrasek.cz, tel. 777 946 777