<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Centrum vzdělávání


Našim posláním je vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti domácí hospicové péče a paliativní medicíny.
Pořádáme odborné kurzy, workshopy a kazuistická setkání mobilních hospicových týmů. Poskytujeme stáže a praxe lékařům, zdravotnickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a studentům. Intenzivně a systematicky vzděláváme i naše vlastní zaměstnance.
Centrum vzdělávání rovněž spravuje hospicovou knihovnu.

V roce 2017 získal Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. akreditaci MZ ČR, která jej opravňuje k uskutečňování vzdělávacího programu pro lékaře v oboru Paliativní medicína.

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast, díky jehož podpoře mohlo Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. v roce 2014 zahájit svou činnost.


Nabídka kurzů

Plánované akce Centra vzdělávání MH Ondrášek na rok 2018

 

Těšíme se na vás!

 

22.5.2018    Domácí hospicová péče o děti. 
29.5.2018   

Workshop „Náročné komunikační situace: zdravotník, pacient a rodina.“

12.6.2018   

Kazuistické setkání multidisciplinárních týmů – dětská mobilní péče.

19.6.2018   

Paliativní péče z pohledu lékaře – pro praktické lékaře.

19.9.2018  

Workshop „Náročné komunikační situace: zdravotník, pacient a rodina.“

11.10.2018       Kazuistické setkání multidisciplinárních týmů – mobilní péče pro dospělé.
12.10.2018      Seminář pro soc. pracovníky „Možnosti péče o umírající pacienty v domácím prostředí“.
23.10.2018    Paliativní péče z pohledu lékaře

 

Stáže

Zájemci o stáž, prosím, prostudujte si dokumenty ke stážím a s případnými dotazy se obracejte na koordinátorku Centra vzdělávání.

Kontakt: vzdelavani@mhondrasek.cz, 777 946 777

Dokumenty ke stažení:

Platební podmínky

Podmínky stáží

Žádost o stáž

 

Praxe 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. je pracovištěm akreditovaným MZ ČR.

Poskytujeme povinnou praxi v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru Paliativní medicína.

V rámci pregraduálního vzdělávání zajišťujeme výuku a dojednání praxí studentům lékařských fakult v oboru Paliativní medicína.

 

Žádost o praxi směřujte na Mgr. Naďu Satolovou, vzdelavani@mhondrasek.cz, tel. 777 946 777