<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Centrum vzdělávání


Našim posláním je vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti domácí hospicové péče a paliativní medicíny.
Pořádáme odborné kurzy, workshopy a kazuistická setkání mobilních hospicových týmů. Poskytujeme stáže a praxe lékařům, zdravotnickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a studentům. Intenzivně a systematicky vzděláváme i naše vlastní zaměstnance.
Centrum vzdělávání rovněž spravuje hospicovou knihovnu.

V roce 2017 získal Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. akreditaci MZ ČR, která jej opravňuje k uskutečňování vzdělávacího programu pro lékaře v oboru Paliativní medicína.

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast, díky jehož podpoře mohlo Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. v roce 2014 zahájit svou činnost.


Nabídka kurzů

Plánované akce Centra vzdělávání MH Ondrášek na rok 2018

 

Těšíme se na vás!

 

23.1.2019   

Workshop I. „Náročné komunikační situace: zdravotník, pacient a rodina.“

6.2.2019   

Knihovna – Beseda s Veronikou Hurdovou „Vraťme smrt zpátky do života.“

14.3.2019  

Kazuistický seminář „Dospělí pacienti“

19.3.2019  

Kazuistický seminář „Dětští pacienti“

Duben

Rehabilitační péče v paliativě

Duben     

Workshop II.

21.5.2019  

Jak podporovat dítě v rodině, kde je vážně nemocný

Červen   

Dětská paliativní péče - pro lékaře

Září

Ošetřování pacienta v domácím prostředí

Září

Workshop II

8.10.2019

Jak prožívají smutek a truchlí děti a jak jim můžeme pomoci.

Listopad

Paliativní péče pro dospělé – určeno pro praktické lékaře.

Prosinec

Workshop II


 

Stáže

Zájemci o stáž, prosím, prostudujte si dokumenty ke stážím a s případnými dotazy se obracejte na koordinátorku Centra vzdělávání.

Kontakt: vzdelavani@mhondrasek.cz, 777 946 777

Dokumenty ke stažení:

Platební podmínky

Podmínky stáží

Žádost o stáž

 

Praxe 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. je pracovištěm akreditovaným MZ ČR.

Poskytujeme povinnou praxi v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru Paliativní medicína.

V rámci pregraduálního vzdělávání zajišťujeme výuku a dojednání praxí studentům lékařských fakult v oboru Paliativní medicína.

 

Žádost o praxi směřujte na Mgr. Naďu Satolovou, vzdelavani@mhondrasek.cz, tel. 777 946 777