<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mobilní hospic pro děti

Doprovázíme nevyléčitelně nemocné děti na cestě životem a v umírání, a to v jejich přirozeném prostředí domova, kde mohou být obklopeny rodinou, přáteli a věcmi, které mají rády.

 


Kdo jsme?

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči nevyléčitelně nemocným dětem v terminálním stádiu onemocnění v jejich domácím prostředí. Náš tým tvoří zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, psychologové, duchovní, poradce pro pozůstalé, dobrovolníci a management.

Naše služby poskytujeme rodinám bezplatně.


Jaký je náš cíl?

Chceme dát dítěti možnost prožít poslední chvíle svého života doma, rodina mohla zůstat pohromadě a byla zachována její struktura. Základem našeho přístupu je respekt k individualitě každého dítěte a k jeho měnícím se potřebám. Respektujeme vždy soukromí rodiny a její přání.


Kdo může žádat o naši péči?

Rodiče dětí ve věku od narození do 18 let:

 1. Děti v terminální fázi základního onemocnění s již ukončenou léčbou, doporučeným symptomatickým postupem (onkologická onemocnění, orgánová selhání, genetické syndromy atd.) a očekávaným úmrtím v řádu týdnů, maximálně několika měsíců.

Rodinám nabízíme:

 • převzetí dítěte do péče (forma tzv. domácí hospitalizace),
 • pravidelné lékařské/sesterské návštěvy  v domácím prostředí,
 • zajištění léků a potřebných pomůcek,
 • k dispozici je pohotovostní telefonní číslo ke konzultaci obtíží  24 hodin/7dnů v týdnu,
 • sociální poradenství,
 • péče psychologa, duchovního, poradce pro pozůstalé.

Péči poskytujeme v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 1. Děti s chronickým, pomalu postupujícím onemocněním (těžká forma DMO, neurodegenerativní onemocnění, svalové dystrofie, vrozené vývojové vady, postižení CNS, vegetativní stavy po resuscitaci, genetické postižení, mitochondriální vady atd). Jde o děti s život limitujícím onemocněním, ale nikoliv o pacienty s ukončenou možností kurativní léčby, tj. hospic je nepřebírá do péče, hlavním ošetřujícím lékařem je praktický lékař pro děti a dorost a lékaři odborných ambulancí.

Rodinám nabízíme asistenci v ošetřovatelské péči:

 • přijetí na 3 měsíce,
 • zaučení v ošetřovatelské péči o dítě.
 • sociální poradenství,
 • péče psychologa, duchovního.

Péči poskytuje v rámci Ostravy a jejího okolí do 30 km.

 

V obou případech je podmínkou zajištění 24hodinové péče o dítě pečujícími osobami, které se mohou a chtějí o dítě v domácí prostředí postarat. Důležitá je úzká spolupráce s ošetřujícími pediatry a ambulantními specialisty.


Jak péče probíhá?

Z našeho sídla Mobilního hospice Ondrášek v Ostravě-Zábřehu vyjíždíme za našimi pacienty do domácího prostředí.

Frekvence návštěv se odvíjí od potřeb rodiny a aktuálního zdravotního stavu nemocného. Každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo, na které může volat 24 hodin denně. Na tomto telefonním čísle je zdravotní sestra, která může dle situace kontaktovat lékaře. Rodina využívá služeb celého týmu a návštěvy s jednotlivými pracovníky si domlouvá individuálně.

Každou rodinu zajistíme potřebnými kompenzačními pomůckami (například polohovací postel, invalidní vozík, infuzní pumpy, koncentrátory kyslíku, odsávačky, enterální pumpy apod.).


Jak zažádat o přijetí do péče?

V případě zájmu o přijetí kontaktujte v pracovní dny  Bc. Zuzanu Priesolovou na telefonním čísle 603 566 336 nebo e-maiu socialni@mhondrasek.cz.

Ta s vámi sepíše takzvaný První kontakt, který obsahuje zejména informace o onemocnění dítěte, jeho průběhu a aktuálnímu stavu. Bude potřebovat jména ošetřujících lékařů, kteří naše služby doporučili. Dále bude zjišťovat v jakých podmínkách a kdo bude o dítě pečovat. Doba přijetí se odvíjí od naléhavosti a obtíží dítě.


Podporují nás

Činnost Mobilního hospice pro děti podporují tyto organizace, dárci a nadace: