<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mobilní hospic pro dospělé

Umožňujeme pacientům s nevyléčitelným onemocněním důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

 


Kdo jsme

Jsme specializovaný paliativní tým, složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeuta, sociálních pracovnic, psychologů, duchovních, dobrovolníků a poradce pro pozůstalé, kteří poskytují komplexní zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí.

Naše služby poskytujeme bezplatně. V rámci mobilní specializované paliativní péče máme uzavřeny smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. I její pacienty ale vyšetříme bezplatně.


Jaký je náš cíl

Péči poskytujeme nevyléčitelně nemocným dospělým, kteří se nachází v pokročilém či terminálním (závěrečném) stádiu nemoci, u nichž byla ukončena kauzální léčba (zaměřená na léčbu nemoci samotné) a byl indikován symptomatický paliativní postup (zaměřen na léčbu příznaků, spojených se základním onemocněním, nejčastěji bolest, dušnost, nevolnost a zvracení, úzkost, neklid a delirium...).
Snažíme se společně s nemocným a jeho rodinou vytvořit plán paliativní péče s cílem udržení dobré kvality života i v pokročilé fázi nemoci. Respektujeme důstojnost člověka, dbáme na individuální přístup k nemocnému, uznáváme jeho jedinečnost. Poskytujeme podporu pečujícím a doprovázíme nemocné tak, aby mohli v klidu a důstojně zemřít doma, v kruhu svých blízkých. Součástí naší péče je také poskytování odborného sociálního poradenství. 


Kdo může žádat o naši péči

Pacienti starší 18 let, kterým byla ukončena kauzální léčba základní nemoci a dále již byl ošetřujícím lékařem indikován paliativní symptomatický postup.

Rodiny žijící na území města Ostravy a v okolí do 30 km od sídla organizace.

Pacient nesmí být sám. Musí mít 24 hodin denně 7 dní v týdnu na blízku osobu, která o něj bude pečovat a zároveň bude s námi spolupracovat.


Jak péče probíhá

Naše péče začíná příjmovou návštěvou lékaře- paliatra a zdravotní sestry v domácnosti nemocného, pak následuje návštěva našeho sociálního pracovníka, ev. dle aktuálních potřeb návštěva ostatních členů našeho týmu. Lékař stanoví komplexní plán paliativní péče a určí frekvenci pravidelných návštěv sestry MHO. Ta se mění v závislosti na aktuálním zdravotním stavu nemocného. Každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo, na které může volat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na tomto telefonním čísle je zdravotní sestra, která může dle situace kontaktovat lékaře, ev. vyjíždí na pohotovostní domácí návštěvu.

Každou rodinu zajistíme potřebnými kompenzačními pomůckami ( například polohovací postel, invalidní vozík, infuzní pumpy, koncentrátory kyslíku, odsávačky, enterální pumpy apod.)
Mobilní hospic Ondrášek poskytuje zdravotní psychosociální a duchovní péči.

V průběhu péče můžete využít:
Zdravotnickou pomoc: řešíme všechny tělesné obtíže, nejvíce bolest, dále dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, ošetřujeme rány, měníme močové katetry, zaučíme rodiny v péči o stomie a PEGy. Pokud je potřeba podáváme infuze. Zaučujeme rodinu v péči o nemocného.

Odborné sociální poradenství  : Sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v situaci a vyřídit si nárokové příspěvky, příspěvek na bydlení, na péči, důchody apod. Budou vás doprovázet obtížnou životní situací a můžete se na ně obrátit se všemi svými dotazy a problémy.

Hospicovou knihovnu

Poradce pro pozůstalé  nabízí poradenství a pomoc po úmrtí vašeho blízkého, organizuje svépomocné skupiny pro pozůstalé.

Půjčovnu pomůcek 

Psychologickou či duchovní pomoc a podporu


Telefonické konzultační hodiny pro lékaře

Potřebujete zkonzultovat zdravotní stav a symptomatickou léčbu Vašeho pacienta, který se nachází v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění?

Pak máte možnost každé úterý až pátek od 8:30  - 9:30 hodin kontaktovat našeho lékaře, specialistu v oboru Paliativní medicína na telefonním čísle: 606 027 209.

Ohledně dětských pacientů se obracejte na dětského paliatra MUDr. Evu Pavlíčkovou, telefon: 727 805 076.


Jak zažádat o přijetí do péče

V případě zájmu o přijetí volejte v pracovní dny od 8:00 do 15:30 na telefonní číslo 725 409 411.
Naše pracovnice bude zjišťovat jaké je základní onemocnění a aktuální potíže. Potřebujeme znát vaše bydliště a jména ošetřujících lékařů. Doba přijetí se odvíjí od naléhavosti a obtíží pacienta.


Podpořili nás

Činnost Mobilní hospice pro dospělé podporují tyto organizace, dárci a nadace: