<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mobilní hospice budou od 1.1.2018 v systému hrazené zdravotní péče.

S novým sazebníkem a úhradovou vyhláškou dostávají kraje a zdravotní pojišťovny možnost zařadit
mobilní specializovanou paliativní péči do systému hrazené zdravotní péče.

Společná tisková zpráva České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců:

V​ ​seznamu​ ​výkonů,​ ​hrazených​ ​ze​ ​zdravotního​ ​pojištění,​ ​přibyly​ ​k​ ​1.1.2018​ ​nástroje​ ​pro​ ​úhradu
mobilní​ ​specializované​ ​paliativní​ ​péče,​ ​takzvaných​ ​mobilních​ ​hospiců.​ ​Je​ ​to​ ​po​ ​patnácti​ ​letech​ ​snah
o​ ​začlenění​ ​tohoto​ ​typu​ ​péče​ ​do​ ​zdravotnického​ ​systému​ ​zásadní​ ​okamžik​ ​a​ ​dovršení​ ​pilotního
programu,​ ​který​ ​ve​ ​spolupráci​ ​se​ ​Všeobecnou​ ​zdravotní​ ​pojišťovnou​ ​a​ ​Ministerstvem​ ​zdravotnictví
ČR​ ​běžel​ ​poslední​ ​tři​ ​roky.

Úhrada ze zdravotního pojištění bude krýt jen část nákladů zdravotní péče. K tomu je potřeba připočíst náklady na
nezdravotnickou komponentu péče (sociální práci, psychoterapii, péči o pozůstalé, dobrovolnické
programy, spirituální péči, administrativu atd).

ÚPLNÉ ZNĚNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY

SPOT ČESKÉ TELEVIZE