<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Potvrzení o daru za rok 2021

Pokud jste našimi dárci, dostanete od nás do konce ledna potvrzení o daru. Nově můžete uplatit potvrzení až do výše 30 % základu daně.

Během měsíce ledna by od nás měl každý individuální dárce obdržet e-mailem potvzení o daru. Pokud ho v únoru stále nebudete mt ve svých schránkách, ozvěte se nám, prosíme, na office@mhondrasek.cz. Děkujeme.

Tento rok se navíc můžete daň snížit díky darům až o 30 % základu daně. Více se dočtete níže.

Daňové zvýhodnění dárců

Potvrzení o daru umožňuje našim dárcům, fyzickým osobám (včetně zaměstnanců) a právnickým osobám, odečíst hodnotu daru od daňového základu. Nově lze snížit daň z příjmů o 30 % základu daně (z dosavadních 15 % u fyzických osob a 10 % u právnických osob). Navýšení je dočasné a platí:

  • pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby,
  • pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 pro právnícké osoby.

Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně 1 x ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby
U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně.

Děkujeme za vaši důvěru a podporu.