<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Sociální poradna

Posláním Poradny Mobilního hospice Ondrášek (dále jen MHO), je poskytovat informace, podporu a doprovázení při péči o umírajícího, stejně tak jako v nelehké době po úmrtí blízkého. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají s život limitujícím onemocněním.

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno formou ambulantní, terénní, telefonickou a prostřednictvím e-mailu. Okamžitá kapacita Poradny jsou 3 klienti v poradenské místnosti, nebo 2 klienti v terénu. Veškerá naše činnost je v souladu s veřejným závazekm


 
V případě zájmu o přijetí do péče MHO prosím volejte v pracovní dny mezi 8:00 a 15:00 na telefonní čísla:
 
Mgr. Gabriela Stašová, DiS. 724 975 278 - Sociální pracovnice
Bc. Zuzana Priesolová 603 566 336 - Sociální pracovnice
 

 

Kdy a kde pracujeme?

Odborné sociální poradenství poskytujeme, dle vašich potřeb, a to bud u vás doma, nebo u nás v poradně, která je součástí Mobilního hospice Ondrášek a nachází se na adrese:

Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh (hospic na mapě)

Schůzku s poradcem je možné si objednat telefonicky, či e-mailem. Dohodnutou schůzkou se vyhnete případnému čekání.

Naše služby jsou poskytovány zdarma

 

Provozní doba

Ambulantní služby

Pondělí od 8:30 do 15:00

Čtvrtek od 8:30 do 17:00.

 

Terénní služby poskytované u vás doma

pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 15:30.

 


Jak nás můžete kontaktovat?

Osobně na adrese Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh.

Telefonicky na číslech:          

596 910 196

603 566 336 – sociální pracovnice 

724 975 278 – sociální pracovnice

E-mailem: socialni@mhondrasek.cz


Jaké nabízíme služby?

Doprovázíme klienta a jeho blízké obtížnou životní situací.

Pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného člověka.

Zprostředkujeme vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.)

Zprostředkujeme vám informace o nárokových dávkách (příspěvek na bydlení, na péči apod.)

Pomůžeme vám při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče, poskytnutí kontaktu na právní pomoc, nebo další služby jako pedikérky apod.

Poskytneme vám poradenství v oblastech pohřebnictví a pozůstalosti.

Nabízíme vám bezpečný prostor pro truchlení. 

Poskytujeme psychosociální pomoc a krizovou intervenci.


Cíle a cílová skupina

Cíle:

 • Doprovázet klienta a jeho rodinu v péči o pacienta s život limitujícím onemocněním, včetně zprostředkování psychologické a duchovní péče. Poskytovat poradenství pro pozůstalé.
 • Zprostředkovat klientovi dostupné informace o možnostech péče o pacienta s život limitujícím onemocněním.
 • Osvětová činnost odborné i laické veřejnosti o možnostech současné paliativní a hospicové péče.

 

Cílová skupina

Osoby v krizi spojené s tématem umírání, bez věkového omezení.

Osoby krizi jsou pro nás lidé, kteří již nemají kapacitu čelit dané situaci obvyklým způsobem za pomocí vlastních sil, ani s pomocí svých blízkých a přátel,v přijatelném čase a navyklým způsobem. ale mají vůli situaci řešit a proto se na nás obracejí. Psychickou krizi vnímáme jako normální reakci na náročnou životní situaci a nabízíme podporu a pomoc najít takové způsoby řešení, které jim pomohou ji zvládnout.

 

Za osoby v krizové situaci považujeme především:

 • osoby, které se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti
 • terminálně nemocní dospělí a děti, jež se v důsledku své nemoci potýkají s psychosociálními problémy vyplývajících z jejich onemocnění
 • osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady
 • osoby, které hledají možnosti péče v domácím prostředí při život limitujícím onemocnění
 • osoby, které se stali pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se ztrátou a zármutkem

Jaké jsou naše zásady?

 • Individuální přístup – každý klient přichází se svým jedinečným příběhem, přičemž naši práci přizpůsobujeme jeho potřebám a možnostem.
 • Empatie – snažíme se vcítit a porozumět emocím a motivům našich klientů. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit své vlastní názory, hodnoty a předsudky.
 • Diskrétnost – všichni pracovníci MHO jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Nestrannost a rovný přístup  - bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu, apod.
 • Respektujeme navyklé způsoby života klientů a jejich právo na soukromí.

Stížnosti

V případě, že jste nebyli spokojeni s našimi službami, máte možnost si stěžovat u vedoucí pracovnice, či ředitelky organizace. Stížnost může být podána písemnou formou prostřednictvím formuláře, nebo ústně do záznamu.

Kdo může stížnost podat:

– uživatel služby,
– zákonný zástupce (opatrovník),
– rodinný příslušník,
– fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele služby.

Forma podání stížnosti:

– ústní forma,
– písemná forma,
 

Jak postupovat:

1. ústní forma

Možnost podání:

– u ředitele Mobilního hospice Obńdrášek, o.p.s.
– u vedoucí Sociální pordny a poradny pro pozůstalé
– u sociálního pracovníka poradny,
 

2. písemná forma

Možnost podání:

 • vhozením do schránky MHO, která je označena a umístěna u vstupních dveří Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.
 •  e – mailem na adresu socialni@mhondrasek.cz
 • poštou na  adresu: Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh

O vyřízení stížnosti budete informováni v co nejkratší době, nejpozději však do 20 kalendářních dnů.

Seznam nadřízených a nezávislých orgánů, na které se lze obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

 

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

 

Veřejný ochránce práv:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, Brno, 602 00
tel.: 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Práva a povinnosti

Práva:

 • právo si vybrat pracovníka se kterým chcete spolupracovat a s ohledem na časové a kapacitní možnosti poradny se ním se na jednotlivých setkáních individuálně domlouvat.
 • právo spolupráci kdykoliv bez udání důvodu ukončit, nebo si vybrat jinou službu.
 • právo si stěžovat, pokud s poskytováním služby nebudete spokojeni. Stačí, když svou stížnost předáte ústně, nebo písemně kterémukoliv pracovníkovi poradny, nebo ředitelce organizace. Pokud byste si chtěli stěžovat anonymní formou, máte k dispozici hodnotící formulář na www.mhondrasek.cz, v odrážce Sociální poradna, nebo využijte schránku při vstupu do budovy. Vaši stížnost vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 0 kalendářních dní. Pokud jí podáte anonymně, odpověď naleznete při vchodu do budovy a na našich webových stránkách, kde bude zveřejněna po dobu 14 dní.
 • možnost se také obrátit na nadřízený orgán: Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.

 

Povinnosti:

 • informovat pracovníka o případném zrušení schůzky
 • Dodržovat pravidla slušného chování (neúčastnit se schůzek pod vlivem alkoholu a jiné omamné látky, nepoužívat vulgarismy apod.)