<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Sociální poradna

Posláním Odborné sociální poradny, je poskytovat informace, podporu a doprovázení při péči o umírajícího, stejně tak jako v nelehké době po úmrtí blízkého. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají s život limitujícím onemocněním.

 

 

Vzhledem k současné situaci je provoz Odborné sociální poradny omezen. V případě zájmu o služby poradny nás kontaktujte na telefonních číslech: 603 566 336, 724 975 278. Služby poradny budou řešeny individuálně.

Děkujeme za pochopení.

 

Poskytujeme odborné sociální poradenství formou ambulantní, terénní, telefonickou a prostřednictvím e-mailu. Okamžitá kapacita Poradny jsou 3 klienti v poradenské místnosti, nebo 2 klienti v terénu. Veškerá naše činnost je v souladu s veřejným závazkem.


V případě zájmu o přijetí do péče MHO prosím volejte v pracovní dny mezi 8:00 a 15:00 na telefonní čísla:
Mgr. Gabriela Stašová, DiS. 724 975 278 - Sociální pracovnice
Bc. Zuzana Priesolová 603 566 336 - Sociální pracovnice

Kdy a kde pracujeme?

Odborné sociální poradenství poskytujeme dle vašich potřeb, a to bud u vás doma, nebo u nás v poradně, která je součástí Mobilního hospice Ondrášek a nachází se na adrese: Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (hospic na mapě).

Schůzku s poradcem je možné si objednat telefonicky, či e-mailem. Dohodnutou schůzkou se vyhnete případnému čekání.

Naše služby jsou poskytovány zdarma.

Provozní doba

Ambulantní služby:

Pondělí  od 8:30 do 15:00
Čtvrtek  od 8:30 do 17:00

Terénní služby poskytované u vás doma:

od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 15:30.


Jak nás můžete kontaktovat?

Osobně na adrese Gurťjevova 11, Ostrava-ábřeh.

Telefonicky na číslech:          

 • 596 910 196,
 • 603 566 336 – sociální pracovnice,
 • 724 975 278 – sociální pracovnice.

E-mailem: socialni@mhondrasek.cz.


Jaké nabízíme služby?

 • Doprovázíme klienta a jeho blízké obtížnou životní situací.
 • Pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného člověka.
 • Zprostředkujeme vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.).
 • Zprostředkujeme vám informace o nárokových dávkách (příspěvek na bydlení, na péči apod.).
 • Pomůžeme vám při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče, poskytnutí kontaktu na právní pomoc.
 • Poskytneme vám poradenství v oblastech pohřebnictví a pozůstalosti.
 • Nabízíme vám bezpečný prostor pro truchlení. 
 • Poskytujeme psychosociální pomoc a krizovou intervenci.

Cíle a cílová skupina

Cíle:

 • Doprovázet klienta a jeho rodinu v péči o pacienta s život limitujícím onemocněním, včetně zprostředkování psychologické a duchovní péče. Poskytovat poradenství pro pozůstalé.
 • Zprostředkovat klientovi dostupné informace o možnostech péče o pacienta s život limitujícím onemocněním.
 • Osvětová činnost odborné i laické veřejnosti o možnostech současné paliativní a hospicové péče.

Cílová skupina:

 • Osoby v krizi spojené s tématem umírání bez věkového omezení.
 • Osoby v krizi jsou pro nás lidé, kteří již nemají kapacitu čelit dané situaci obvyklým způsobem za pomocí vlastních sil, ani s pomocí svých blízkých a přátel v přijatelném čase a navyklým způsobem, ale mají vůli situaci řešit, a proto se na nás obracejí. Psychickou krizi vnímáme jako normální reakci na náročnou životní situaci a nabízíme podporu a pomoc najít takové způsoby řešení, které jim pomohou ji zvládnout.

Za osoby v krizové situaci považujeme především:

 • osoby, které se ocitly v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti,
 • terminálně nemocní dospělí a děti,
 • osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpaní, nebo si jen nevědí rady,
 • osoby, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem.

Jaké jsou naše zásady?

 • Individuální přístup – každý klient přichází se svým jedinečným příběhem, přičemž naši práci přizpůsobujeme jeho potřebám a možnostem.
 • Empatie – snažíme se vcítit a porozumět emocím a motivům našich klientů. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit své vlastní názory, hodnoty a předsudky.
 • Diskrétnost – všichni pracovníci MHO jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Nestrannost a rovný přístup  - bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu, apod.
 • Respektujeme navyklé způsoby života klientů a jejich právo na soukromí.

Stížnosti

V případě, že jste nebyli spokojeni s našimi službami, máte možnost si stěžovat u vedoucí pracovnice, či ředitelky organizace. Stížnost může být podána písemnou formou prostřednictvím formuláře, nebo ústně do záznamu.

Kdo může stížnost podat:

 • uživatel služby,
 • zákonný zástupce (opatrovník),
 • rodinný příslušník,
 • fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele služby.

Forma podání stížnosti:

 • ústní forma,
 • písemná forma.

Jak postupovat:

1. ústní forma

Možnost podání:

 • u ředitele Mobilního hospice Onddrášek, o.p.s.,
 • u vedoucí Sociální poradny a poradny pro pozůstalé,
 • u sociálního pracovníka poradny.

2. písemná forma

Možnost podání:

 • vhozením do schránky MHO, která je označena a umístěna u vstupních dveří Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.,
 • e-mailem na adresu socialni@mhondrasek.cz,
 • poštou na adresu: Gurťjevova 11, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

O vyřízení stížnosti budete informováni v co nejkratší době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.

Seznam nadřízených a nezávislých orgánů, na které se lze obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Veřejný ochránce práv
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, Brno, 602 00
tel.: 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz


Práva a povinnosti

Práva:

 • právo si vybrat pracovníka, se kterým chcete spolupracovat a s ohledem na časové a kapacitní možnosti poradny se ním se na jednotlivých setkáních individuálně domlouvat,
 • právo spolupráci kdykoliv bez udání důvodu ukončit, nebo si vybrat jinou službu,
 • právo si stěžovat, pokud s poskytováním služby nebudete spokojeni. Stačí, když svou stížnost předáte ústně, nebo písemně kterémukoliv pracovníkovi poradny, nebo ředitelce organizace. Pokud byste si chtěli stěžovat anonymní formou, máte k dispozici hodnotící formulář na www.mhondrasek.cz, v odrážce Sociální poradna, nebo využijte schránku při vstupu do budovy. Vaši stížnost vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 kalendářních dní. Pokud jí podáte anonymně, odpověď naleznete při vchodu do budovy a na našich webových stránkách, kde bude zveřejněna po dobu 14 dní,
 • možnost se také obrátit na nadřízený orgán: Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.

Povinnosti:

 • informovat pracovníka o případném zrušení schůzky,
 • dodržovat pravidla slušného chování (neúčastnit se schůzek pod vlivem alkoholu a jiné omamné látky, nepoužívat vulgarismy apod.).