Bc. Miroslava Galajdová, DiS.

Bc. Miroslava Galajdová, DiS.

péče o individuální dárce, , t. č. na rodičovské dovolené

Vystudovala Sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě a Andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. 

V Mobilním hospici Ondrášek pracuje s krátkou přestávkou od dubna roku 2014. Nyní má na starost péči o individuální dárce.