Ing. Martin Pěch

Ing. Martin Pěch

THP a koordinátor BOZP

Vystudoval VŠB-TUO v Ostravě. Po ukončení studií se zaměřil na oblast knižního nakladatelství a v tomto oboru později dlouhodobě podnikal. Práci pro MH Ondrášek se dobrovolně věnoval od roku 2016. V současné době pracuje pro hospic jako technicko-hospodářský pracovník a koordinátor BOZP.