MUDr. Eva Pavlíčková

MUDr. Eva Pavlíčková

dětský lékař

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala na Dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava. V roce 2008 získala atestaci z Dětského lékařství. Absolvovala roční stáž na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Vzdělává se v oboru Paliativní medicína. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2018.