Bc. Ivana Bereková

Bc. Ivana Bereková

vrchní sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu a bakalářský obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče na Ostravské univerzitě. Pracovala na interním oddělení, interní JIP, interní ambulanci a v charitní ošetřovatelské a hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v roce 2006, pak znovu po mateřské dovolené v roce 2014. Koordinuje práci sester, komunikuje s lékaři. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dospělé pacienty.