Marcela Holková

Marcela Holková

asistentka odlehčovací služby

Pracovala čtrnáct let v Hospici sv. Lukáše jako ošetřovatelka u lůžka terminálně nemocných. Absolvovala několik kurzů jako je Bazální stimulace základní i nástavbový modul, Rehabilitační ošetřování, Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních služeb nebo kurz Hospicové péče. Má osvědčení o absolvování kurzů Ošetřovatelka, Aktivizace smyslového vnímání výtvarných technik a Základy psychopatologie. Prošla kvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách a kurzem paliativní péče ELNEC Care s mezinárodní licencí. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje jako asistentka odlehčovací služby od ledna 2022.