Lenka Dluhošová

Lenka Dluhošová

asistentka odlehčovací služby

V roce 2009 absolvovala kurz Sociální pracovník pro přímou péči a v současné době studuje obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2009 pracuje v sociálních službách. Má zkušenosti s poskytováním osobní asistence a péčí o mobilní i imobilní klienty a klienty s mentálním postižením. Má základy znakového jazyka. Prošla kurzem paliativní péče ELNEC Care s mezinárodní licencí. Absolvovala základní i nástavbový kurz Bazální stimulace a Validaci podle Naomi Feil. 

V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2022. Poskytuje odlehčovací péči dospělým klientům a jejich rodinám.