Dana Rybková

Dana Rybková

zdravotní sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu v oboru Všeobecná sestra. Poté pracovala na chirurgickém odd. a na chirurgické JIP. Po rodičovské dovolené působila v agentuře domácí péče, pracovala jako vedoucí zdravotního úseku v Domově pro seniory Klimkovice a vedoucí zdravotního úseku v Sociálním zařízení města Bílovce. Od roku 2013 pracovala jako zdravotní sestra v charitní ošetřovatelské a mobilní hospicové službě, kde absolvovala speciální kurzy paliativní a hospicové péče a věnovala se přednáškové činnosti. 

Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v dubnu 2020, kde zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty.