Mgr. Jana Hořínková

Mgr. Jana Hořínková

psycholog

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU Brno. V letech 1997 - 2006 pracovala v PPP Ostrava, od roku 2007 působí jako školní psycholog, v roce 2008 začala spolupracovat s Charitou Ostrava (nejdříve mateřská centra, nyní zejména Hospic sv. Lukáše). V roce 2012 absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik MOVISA III v transformační systemické terapii. 

S Mobilním hospicem Ondrášek spolupracovala externě od dubna 2016. Od roku 2023 je zaměstnancem Ondrášku. Podílí se zejména na péči o rodiny s dětskými pacienty. Je lektorkou kurzů pořádaných Ondráškem.