<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Paliativní ambulance

 

Ambulance paliativní medicíny 

Ambulance je určena pacientům v pokročilých stádiích onkologických, interních (kardiální selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání...) či neurologických onemocnění (demence, ALS, sclerosis multiplex,…). Tito pacienti mají často již velmi omezené možnosti kauzální terapie ( léčba samotné nemoci) a stále více u nich převládá léčba symptomatická (zaměřená na léčbu příznaků spojených s nemocí). Ambulance poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou dušnost, bolest, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese a delirium. V rámci ambulance jsme schopni převazu chronických ran, aplikace rehydratačních infuzí, punkce ascitu atp.

Snažíme se společně s pacientem a jeho rodinou vytvořit individuální plán paliativní péče s cílem udržení dobré kvality života nemocného i v pokročilé fázi nemoci.

V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, můžeme navázat domácí hospicovou péčí, ev. zajistit lůžkový či jiný mobilní hospic. Rovněž úzce spolupracujeme s praktickými lékaři a agenturami domácí péče (home care).

Ke vstupnímu komplexnímu vyšetření je nutné lékařské doporučení a aktuální lékařská zpráva.

V rámci ambulance máme uzavřeny smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. I její pacienty ale vyšetříme bezplatně.

 

Kontakt pro objednání či další informace:                                                            

Telefon: 724 975 277 (volat můžete každé úterý a pátek od 8 do 14 hodin)

Email: ambulance@mhondrasek.cz


Ordinační hodiny

Úterý 7:30 - 15:30 hodin
Pátek 7:30 - 15:30 hodin

Personální obsazení

Lékaři MUDr. Pavla Navrátilová
  MUDr. Lenka Lazecká Delongová    
  MUDr. Daša Hanzelyová
Sestry Jana Kapošváryová
  Bc. Ivana Bereková

Kde nás najdete?

Areál Městské nemocnice Ostrava, p.o. ambulance Lékařské služby první pomoci (Pohotovost), Varenská 5, Ostrava. 

Mapa


Informační letáčky ke stažení