Kdo
pomáhá?

Pracujeme s nemocnými i jejich rodinami.
Naše péče je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Máme k dispozici multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutky, sociálních pracovnic, psychologů, psychiatrů a duchovních.

Napsali nám

Kdo jsme

Mobilní hospic Ondrášek pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé i dětské pacienty v jejich domácím prostředí. Poskytujeme odborné sociální poradenství všem obyvatelům Moravskoslezského kraje. Provázíme v období po úmrtí blízkého člověka. Provozujeme Odlehčovací službu Ondrášek. Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost. Jsme autory celostátní kampaně DOMA., která informuje obyvatele o možnostech mobilních hospiců v ČR. Naše služby mobilního hospice poskytujeme zdarma.

Mobilní hospic Ondrášek vznikl po osobní zkušenosti JUDr. Sylvy Vartové v roce 2004. Původně jako mobilní hospic pro dospělé. V roce 2011 jsme začali pečovat také o dětské pacienty. Jsme členem Fóra mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Paní ředitelka Bronislava Husovská je členem Sekce dětské paliativní péče u ČSPM

Dodržujeme Standardy paliativní péče a Standardy mobilní specializované paliativní péče vydané Českou společností paliativní medicíny. Řídíme se Chartou práv umírajících* a vlastním Etickým kodexem.

Ambasadorkou Ondrášku je Hana Fialová. Herečka a zpěvačka Národního divadla Moravskoslezského a držitelka ceny Thálie.

* Zdroj: Cesta domů, www.umirani.cz

Pracovní skupiny

Jednotliví zaměstnanci MH Ondrášek jsou také členy pracovních skupin.

 • Bc. Bronislava Husovská
  • je členkou pracovní skupiny implementace Koncepce dětské paliativní péče v ČR vedené Institutem Pallium
  • je členkou sesterské pracovní skupiny Ambulance paliativní medicíny u ČSPM
 • MUDr. Lenka Delongová Lazecká 
  • byla v letech 2018-2020 v realizačním týmu na Ministerstvu zdravotnictví v projektu "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí paliativní péče"
  • je členkou skupiny Mobilní specializované paliativní péče ČSPM (řešení aktuálních potřeb mobilních hospiců)
 • Mgr. Veronika Staňková
  • v roce 2022 byla členem realizačního týmu Ministerstva zdravotnictví v projektu Zvýšení dostupnosti Mobilní specializované paliativní péče
  • je lektorkou kurzů ABAKUS a ELNEC v rámci Centra paliativní péče
  • je členkou projektu Nadace rodiny Vlčkových: Příprava online databáze dětské paliativní péče
  • je členkou odborné rady v projektu Nadace ABAKUS: Paliativní péče v domovech pro seniory
 • MUDr. Eva Pavlíčková
  • je externím spolupracovníkem Dětského podpůrného a paliativního týmu Fakultní nemocnice Ostrava

Naše organizace je zapojena do projektu Centra paliativní péče, z. ú., který systematicky mapuje rozvoj hospicové péče v ČR. Součástí tohoto projektu je i sběr zpětné vazby prostřednictvím dotazníku, který rozesíláme po ukončení péče. Budeme rádi, pokud se s námi o vaši zkušenost podělíte. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

  Financování

  Mobilní hospic Ondrášek je nestátní nezisková organizace. Naše služby poskytujeme zdarma. Na financování péče se proto podílí několik subjektů. Patří mezi ně soukromí a firemní dárci, nadace, pojišťovny, ministerstva, kraj, města i obce. Malé procento tvoří tržby z vlastní činnosti.

  Abychom péči mohli poskytovat kvalitně a v rozsahu, který je potřeba, jsou pro nás dary lidí a firem zcela zásadní. Úhrady pojišťoven a dotace státní správy a samosprávy totiž pokryjí přibližně dvě třetiny našeho rozpočtu.

  Správní rada

  • Ing. Vlasta Prstecká
  • PhDr. Ilona Koťátková
  • MUDr. Dagmar Palasová

  Dozorčí rada

  • Ing. Petra Holešová
  • MUDr. Dušan Buchta
  • JUDr. Sylva Vartová

  Čestní členové správní rady

  • Ing. Jitka Varechová
  • Ing. Petr Varecha

  Výroční zprávy & dokumenty