Kdo
pomáhá?

Pracujeme s nemocnými i jejich rodinami.
Naše péče je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Máme k dispozici multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutky, sociálních pracovnic, psychologů, psychiatrů a duchovních.

Napsali nám

Kdo jsme

Mobilní hospic Ondrášek pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé i dětské pacienty v jejich domácím prostředí. Poskytujeme odborné sociální poradenství všem obyvatelům Moravskoslezského kraje. Provázíme v období po úmrtí blízkého člověka. Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a snažíme se informovat obyvatele o možnostech mobilních hospiců prostřednictvím celorepublikové kampaně DOMA. Naše služby poskytujeme zdarma.

Mobilní hospic Ondrášek vznikl po osobní zkušenosti JUDr. Sylvy Vartové v roce 2004. Původně jako mobilní hospic pro dospělé. V roce 2011 jsme začali pečovat také o dětské pacienty. Jsme členem Fóra mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Paní ředitelka Bronislava Husovská je členem Sekce dětské paliativní péče u ČSPM

Dodržujeme Standardy paliativní péče a Standardy mobilní specializované paliativní péče vydané Českou společností paliativní medicíny. Řídíme se Chartou práv umírajících* a vlastním Etickým kodexem.

Ambasadorkou Ondrášku je Hana Fialová. Herečka a zpěvačka Národního divadla Moravskoslezského a držitelka ceny Thálie.

* Zdroj: Cesta domů, www.umirani.cz

Financování

Mobilní hospic Ondrášek je nestátní nezisková organizace. Naše služby poskytujeme zdarma. Na financování péče se proto podílí několik subjektů. Patří mezi ně soukromí a firemní dárci, nadace, pojišťovny, ministerstva, kraj, města i obce. Malé procento tvoří tržby z vlastní činnosti.

Abychom péči mohli poskytovat kvalitně a v rozsahu, který je potřeba, jsou pro nás dary lidí a firem zcela zásadní. Úhrady pojišťoven a dotace státní správy a samosprávy totiž pokryjí přibližně dvě třetiny našeho rozpočtu.

Správní rada

  • Ing. Vlasta Prstecká
  • PhDr. Ilona Koťátková
  • MUDr. Dagmar Palasová

Dozorčí rada

  • Ing. Petra Holešová
  • MUDr. Dušan Buchta
  • JUDr. Sylva Vartová

Čestní členové správní rady

  • Ing. Jitka Varechová
  • Ing. Petr Varecha

Výroční zprávy & dokumenty