Kdo
pomáhá?

Pracujeme s nemocnými i jejich rodinami.
Naše péče je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Máme k dispozici multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutky, sociálních pracovnic, psychologů, psychiatrů a duchovních.

Napsali nám

Kdo jsme

Mobilní hospic Ondrášek pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé i dětské pacienty v jejich domácím prostředí. Poskytujeme odborné sociální poradenství všem obyvatelům Moravskoslezského kraje. Provázíme v období po úmrtí blízkého člověka. Provozujeme Odlehčovací službu Ondrášek. Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a snažíme se informovat obyvatele o možnostech mobilních hospiců prostřednictvím celorepublikové kampaně DOMA. Naše služby mobilního hospice poskytujeme zdarma.

Mobilní hospic Ondrášek vznikl po osobní zkušenosti JUDr. Sylvy Vartové v roce 2004. Původně jako mobilní hospic pro dospělé. V roce 2011 jsme začali pečovat také o dětské pacienty. Jsme členem Fóra mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Paní ředitelka Bronislava Husovská je členem Sekce dětské paliativní péče u ČSPM

Dodržujeme Standardy paliativní péče a Standardy mobilní specializované paliativní péče vydané Českou společností paliativní medicíny. Řídíme se Chartou práv umírajících* a vlastním Etickým kodexem.

Ambasadorkou Ondrášku je Hana Fialová. Herečka a zpěvačka Národního divadla Moravskoslezského a držitelka ceny Thálie.

* Zdroj: Cesta domů, www.umirani.cz

Pracovní skupiny

Jednotliví zaměstnanci MH Ondrášek jsou také členy pracovních skupin.

 • MUDr. Lenka Delongová Lazecká 
  • byla v letech 2018-2020 v realizačním týmu na Ministerstvu zdravotnictví v projektu "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí paliativní péče"
  • je členkou skupiny Mobilní specializované paliativní péče ČSPM (řešení aktuálních potřeb mobilních hospiců)

  Financování

  Mobilní hospic Ondrášek je nestátní nezisková organizace. Naše služby poskytujeme zdarma. Na financování péče se proto podílí několik subjektů. Patří mezi ně soukromí a firemní dárci, nadace, pojišťovny, ministerstva, kraj, města i obce. Malé procento tvoří tržby z vlastní činnosti.

  Abychom péči mohli poskytovat kvalitně a v rozsahu, který je potřeba, jsou pro nás dary lidí a firem zcela zásadní. Úhrady pojišťoven a dotace státní správy a samosprávy totiž pokryjí přibližně dvě třetiny našeho rozpočtu.

  Správní rada

  • Ing. Vlasta Prstecká
  • PhDr. Ilona Koťátková
  • MUDr. Dagmar Palasová

  Dozorčí rada

  • Ing. Petra Holešová
  • MUDr. Dušan Buchta
  • JUDr. Sylva Vartová

  Čestní členové správní rady

  • Ing. Jitka Varechová
  • Ing. Petr Varecha

  Výroční zprávy & dokumenty