Děkujeme,
že nás chcete
podpořit

Pouze díky vašim příspěvkům je možné, aby návštěva našich zdravotníků trvala tak dlouho, jak je potřeba. Aby k nemocnému a jeho rodině mohl vyjet psycholog, nebo aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být doma se svými rodiči.

Ačkoli naše zdravotní služby jsou v úhradě zdravotních pojišťoven a podporovány dotacemi kraje, měst a obcí, tyto částky pokryjí potřebné náklady pouze z cca 50 %. Jejich kvalita a potřebný rozsah je tak stále závislý na darech soukromých osob, nadací a firem.

Děkujeme všem našim dárcům.

Bez vás by to nešlo.

Státní správa a samospráva

Městské obvody

Firemní dárci

Firemní dárci — sbírky