Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR

Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s. byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Na našem pracovišti se tak budou vzdělávat lékaři v nástavbovém oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Cílem tohoto nástavbového vzdělávání je získat teoretické i praktické dovednosti pro komplexní péči o nemocné v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob.

Celková délka přípravy je minimálně 12 měsíců a našimi spolupracujícími institucemi se v rámci tohoto programu stávají:

  • Masarykův onkologický ústav v Brně,
  • Fakultní nemocnice v Olomouci a
  • Institut postgraduálního vzdělávání v Praze.

Vážíme si toho, že zkušenosti a vysoká odbornost našeho týmu byla přiznáním akreditace oceněna a že můžeme přispět k tomu, aby v České republice přibývalo kvalitních, paliativně vzdělaných lékařů.