Byli jsme poctěni vzácnou návštěvou

Do Ondrášku dorazil generálmajor Ing. Jaromír Alan, MSc. s manželkou. Generálmajor Alan zastupuje Českou republiku ve Vojenském výboru NATO a Vojenském výboru EU.

Manželé Alanovi si nás vybrali jako jednu ze dvou českých neziskových organizací pro podporu z NATO Charity Bazaar ASBL. Díky nim jsme získali 218 189 Kč na péči o nemocné. Provedli jsme manžele Alanovy Ondráškem, popovídali jsme si o péči hospice i práci generálmajora Alana a rovnou domluvili další spolupráci. Vojáci nám teď budou pomáhat při našich akcích.

Děkujeme za opravdu milou a veselou návštěvu a velkou podporu.