• Domů
  • Projekty
  • Domácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář

Domácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář

Výstupem projektu je vznik komplexního systému péče o nevyléčitelně nemocné pacienty bez omezení věku. Péči zajistí organizace, která je na profesionální úrovni ve využívání moderních technologií k předávání informací a má dostatečné personální obsazení k realizaci samotné péče.

  • Reg. Č. CH.10/2/063
  • Příjemce: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
  • Celkové náklady na projekt: 3.449.827Kč
  • Výše grantu: 3.175.106,17
  • Doba realizace projektu: 1.10.2014 – 30.9.2016