Hořím

„Paní Sýkorová vždycky ráda pila z tohohle hrnečku,“ říká František, pečovatel v domově seniorů, a ukazuje mi hrnek, do kterého mám ležící a téměř pořád spící klientce s pokročilou demencí uvařit ranní čaj.

Klientce, která už neví, jak se jmenuje, co je za den, kde je, ani to, že měla svůj oblíbený hrnek s růžemi. Dost možná je jí úplně jedno, jestli právě do něj dostane svůj čaj. A přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí. Je to právě hrnek s růžemi, který rozhoduje o tom, jestli jste ještě pořád paní Sýkorovou nebo už jen klientkou na pokoji 304. Jestli žijete nebo přežíváte. Když máte štěstí, máte okolo sebe pečovatele, který tohle ví. Pečovatele, který ví, kolik kostek cukru chcete do kafe, jaký máte oblíbený hrnek a jak velkou vrstvu másla máte rádi na chleba. Když máte štěstí, máte okolo sebe někoho jako je Dana, Saša, Jana, František nebo Dominik.

Simona Bagarová píše v knize Hořím o opravdických, živých Supermanech. O lidech, kteří se rozhodli být pečovateli. Tedy každým dnem a často i nocí být laskavými, chápajícími a vytrvalými průvodci těm nejkřehčím. Seniorům nebo lidem na sklonku života.

Kniha Hořím je plná autentických rozhovorů. Takových, které se dotýkají nás samotných, našeho svědomí. Dokázali bychom to, co protagonisti této knihy? Uměli bychom také takto hořet?

Autorka Simona Bagarová se nebojí. Vytrvale usiluje o zlepšení podmínek pečovatelů a snahu dostat tuto profesi na úroveň, kterou si zaslouží. Neboli jakou úroveň bude tato profese mít, taková péče o naše blízké a taky o nás samotné bude. Založila organizaci MILA, která se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i pečujícím.

Knihu Hořím najdete v naší knihovně. Podívejte se, jak knihovna funguje a navštivte nás.