Individuální dárcovství

Pouze díky příspěvkům veřejnosti je možné, aby návštěva našich zdravotníků trvala tak dlouho, jak je potřeba. Aby k nemocnému a jeho rodině mohl vyjet psycholog, nebo aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být doma se svými rodiči.

Ačkoli naše zdravotní služby jsou v úhradě zdravotních pojišťoven a podporovány dotacemi kraje, měst a obcí, tyto částky pokryjí potřebné náklady pouze z cca 65 %. Jejich kvalita a potřebný rozsah je tak stále závislý na darech soukromých osob, nadací a firem.

Vaše dary nám umožňují nevyléčitelně nemocným nastavit péči takovou, jakou právě potřebují a jakou si přejí.

Darovat můžete

  • přes náš projekt Jeden den doma
  • na běžný účet Mobilního hospice Ondrášek č. 1659518339/0800 vedený u České spořitelny
  • nebo na účet vedený u Komerční banky č. 35-3935670257/0100 veřejný sbírky registrované u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Finanční podpora

Finanční dar je pro nás nejlepší cestou. Díky vašim darům totiž můžeme péči plně přizpůsobit pacientům a jejich rodinám.

Darovat můžete

  • přes náš projekt Jeden den doma na darujme.cz,
  • na běžný účet Mobilního hospice Ondrášek č. 1659518339/0800 vedený u České spořitelny,
  • nebo na účet vedený u Komerční banky č. 35-3935670257/0100 veřejný sbírky registrované u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Darovat můžete pravidelně nebo jednorázově. Rádi vám na začátku každého roku vystavíme potvrzení o daru za rok předchozí. V takovém případě potřebujeme vyplnit ve formuláři vaše údaje. Dárci mohou také využít daňového zvýhodnění – viz níže.

Výzvy

Slavíte narozeniny nebo pořádáte svatbu a nechcete žádné dary? Uspořádejte sbírku pro naše pacienty. S online výzvou nebo fyzickou sbírkou na akci vám rádi pomůžeme.

Nákup triček a sukní

Podívejte se na naši nabídku, pořiďte si tričko nebo sportovní sukni s kraťásky a podpořte Ondrášek. Veškerý výtěžek putuje na péči o nevyléčitelně nemocné. Jak si oblečení objednat najdete v naší nabídce.

Darujte nebo nakupujte v MOMENTu

Moment – dobročinný secondhand na nám. Msgre. Šrámka je náš. Tedy pro nás.

Výtěžek z prodeje oblečení a jiných věcí je určen Ondrášku. Pomůžete tedy tím, že v něm nakoupíte. Nebo také tím, že protřídíte skříně a darujete oblečení MOMENTu. Více se dočtete na stránkách secondhandu.

Sbírej mobil

Díky spolupráci s projektem Remobil můžeme staré a nepotřebné mobilní telefony proměnit ve finanční podporu. Stačí vytáhnout ze svých skříní nepoužívané mobilní telefony a přinést je na sběrná místa (třeba k nám do Ondrášku). Remobil nám pak za každý mobil daruje 10 Kč na naši péči.

Podporovat nás můžete také při běžném nákupu na internetu přes organizaci GIVT.cz.

Kontakt

Přihlásili jsme se k etickému kodexu fundraisingu a dodržujeme jeho zásady. Řídíme se také Zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů Mobilního hospice Ondrášek.

Daňové zvýhodnění dárců (Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.)

Fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.