Jak jsme si vedli v roce 2022?

Vydali jsme novou výroční zprávu, která na své úvodní straně nese obraz fotografa Oto Sládka.

"Je to velmi krátká doba, kdy jsem s vámi domlouvala, zda je nutná okamžitá péče o mého tatínka pana Helmuta. Vy jste odhadli, že je ten pravý čas. Tatínek byl ve vaší péči velmi krátkou dobu. Ve čtvrtek zemřel. A já jsem vám všem nesmírně vděčná za to, co jste pro něho a pro nás jako rodinu, vykonali.

Nelze slovy vyjádřit, jak moc jste mu pomohli a jak moc jste pomohli jeho synovi, vnukovi a mně. S každým problémem přicházela okamžitá pomoc.

Tatínka jsem mohla při posledním vydechnutí hladit po ruce a říct mu, jak ho máme rádi. Všem, kdo ho znali, jsem mohla říct, že zemřel bez trápení a bolesti.

Při posledním rozloučení jsme všichni viděli na jeho tváři lehký úsměv. A co jiného bychom si mohli při tak těžké nemoci přát.

Za celou rodinu

Eva"

Podívejte se, o kolik pacientů jsme pečovali, kolika lidem jsme pomohli v rámci sociální poradny nebo kolik odborníků jsme proškolili -> Výroční zpráva 2022.