Je to velmi krátká doba, co jsme spolu mluvily

Dobrý den paní Bereková,

je to velmi krátká doba, co jsme spolu mluvily a já s vámi domlouvala, zda je nutná okamžitá péče o mého tatínka pana Helmuta. A vy jste odhadla, že je ten pravý čas. Tatínek byl ve vaší péči velmi krátkou dobu, ve čtvrtek zemřel. A já jsem vám všem nesmírně vděčná za to, co jste pro něho a pro nás, jako rodinu vykonali.

Nelze slovy vyjádřit, co jste udělali, jak moc mu pomohli a jak moc jste pomohli jeho synovi, vnukovi a mně.

S každým problémem přicházela okamžitá pomoc z vaší strany. Nemusela jsem být zoufalá, že nevím, co dál dělat.

Tatínka jsem mohla při posledním vydechnutí, hladit po ruce a říct mu, jak ho máme rádi a všem, kdo ho znali, jsem mohla napsat a říct, že zemřel bez trápení a bolesti.

Při posledním rozloučení jsme všichni viděli na jeho tváři lehký úsměv.

A co jiného, při tak těžké nemoci, by jsme si mohli přát . A to vše díky vám.

S velkou pokorou a úctou ke všem zaměstnancům Ondrášku zasílám velký dík za celou mou rodinu. Obzvlášť paní doktorce Hanzelyové a třem sestřičkám, které k nám docházely. Všechny byly nesmírně profesionální, přitom mimořádné, zlaté a lidské.

Sestřička Hořínková byla pro mně jako anděl, který doprovází nejen tatínka, ale i mně na té poslední nejdůležitější cestě. Byl to pro mně první zážitek s odcházením, neboť maminka odešla nečekaně. A ona tuto chvíli povýšila na mimořádný, slavnostní prožitek, na který budu vzpomínat s klidem, láskou a úctou v srdci.

Ještě jednou vám všem velký dík a hodně zdraví.

Eva za celou rodinu