Krásné svátky

A šťastný vstup do roku 2024.

Vážení přátelé,

chci Vám poděkovat za celoroční podporu a spolupráci. Díky Vám jsme mohli pomáhat mnoho lidem v nelehkém období. Neustále pracujeme na tom, aby naše služba byla poskytována kvalitně a lidsky.

Během roku se nám povedlo doplnit zdravotní tým. Přijali jsme nové lékaře i zdravotní sestry.

Naše organizace se postupně rozvíjí a ve stávajících prostorech nám začalo být těsno. Jsme velmi rádi, že nám byly nabídnuty městem další prostory v blízkosti stávajícího sídla. Tam jsme připravili kanceláře pro administrativní část Ondrášku a terénní odlehčovací službu. Zdravotní a sociální část týmu zůstává v současném sídle.

Jménem celého týmu Ondrášku Vám přeji spokojené a poklidné prožití vánočních svátků, v novém roce ať vás provází pokoj, radost a láska.

Bronislava Husovská, ředitelka