• Domů
  • Aktuality
  • Kurz 5.12.: Spiritualita v životě a spirituální témata v závěru života - akreditováno

Kurz 5.12.: Spiritualita v životě a spirituální témata v závěru života - akreditováno

Cílem kurzu je naučit se nebát otevírání hluboce spirituálních témat, popřípadě na ně vhodně reagovat zvláště z pohledu provázejícího nebo ošetřujícího.

Účastník vzdělávacího programu se naučí porozumět pojmu spiritualita a naučí se rozlišovat mezi spirituálními a náboženskými potřebami jednotlivců. Bude umět rozpoznávat spirituální témata, která se mohou v rozhovoru objevovat, a vhodně na ně reagovat tak, aby podpořil klientův rozvoj a jeho vlastní prožívání “vnitřního” života. Na základě uvědomění si vlastních hodnot bude citlivý k individuální spiritualitě klienta, se kterým se v rámci sociálních služeb setkává. Naučí se jak být podporou také pro sociální okolí člověka, který je v závěru života a jak citlivě reagovat i na jejich možné niterní krize.

Na kurzu se budeme zabývat těmito tématy:

  • Rozdíl mezi náboženskými a spirituálními tématy
  • Praktické cvičení s nabídnutou kazuistikou zaměřené a rozpoznání spirituálních témat a hledání možných reakcí (práce ve skupinách)
  • Jaké otázky můžeme slyšet a jaké můžeme sami pokládat.
  • Proměňující se naděje v závěru života
  • Vnitřní krize a možnosti podpory
  • Setkání se spirituálním “odporem” a zachování vnitřního klidu.

Kurzem vás provede

  • Vítězslav Vurst B.Th.

KDY: 7. 11. 2023 od 9.00 do 15.00 (6 vyuč. hodin)
KDE: Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh
Cena: 1 600 Kč (Údaje k platbě vám budou zaslány do několika dní po přijetí přihlášky.)
Akreditace u MPSV:
A2023/1125-SP/PC/VP

Zaujal vás kurz? Přihlaste se.

O LEKTOROVI:

Vítězslav Vurst B.Th.

Je nemocniční kaplan FN Olomouc - na urgentním příjmu, na dětské hematoonkologii. Je členem paliativního týmu FN Olomouc.

Byl vedoucím projektu psychosociální podpory v uprchlických zařízeních na Balkáně po Srbsko-Kosovském konfliktu, účastnil se a koordinoval projekt psychosociální podpory poteroristického útoku v Beslanu zaměřeného na podporu učitelů škol. Je spoluautor publikace "A život jede dál" o spinálních pacientech, brožury pro návštěvníky na Spinální jednotce. Je autorem článků v různých odborných časopisech. Zakladatel a čestný předseda Ceny Michala Velíška. Přednáší na různých konferencích a seminářích, lektoruje kurzy a výcviky v oblasti základní podpory v krizových situacích, výcviky pro zdravotníky - jak sdělovat těžké zprávy. Vede humanitární projekty na Ukrajině, Rusku, Srí Lance, atd. Ve spolupráci s HZS poskytuje psychosociální podporu osob zasažených mimořádnými událostmi v ČR.