Pomáháme pečovat

Název projektu: Pomáháme pečovat

Reg.č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017262

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt Pomáháme pečovat je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Hlavním cílem projektu bylo pořízení vybavení pro nově registrovanou terénní odlehčovací službu v Moravskoslezském kraji provozovanou Mobilním Hospicem Ondrášek, o.p.s.

Projekt si kladl za cíl posílit sociální infrastrukturu se sníženou energetickou účinností a přispět k inkluzi osob z cílových skupin. V rámci projektu jsme nakoupili 3 nízkoemisní automobily a elektroniku pro poskytování nově vzniklé terénní sociální služby. Cílem projektu je posílit kapacitu terénních sociálních služeb v Ostravě a okolí, díky terénnímu automobilu pak také v oblastech s těžkou dostupností, a zpřístupnit tyto služby osobám, které ji potřebují.

Projektem přispíváme k naplňování strategického cíle 6.1 REACT-EU. Nákupem plug-in-hybridních automobilů podpoříme sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Užíváním těchto automobilů, kdy budeme obsluhovat klienty, kteří jsou zároveň cílovými skupinami projektu, napomůžeme inkluzi sociálně vyloučených osob, osob sociálním vyloučením ohrožených a osob zdravotně postižených.

Výsledkem projektu bude posílení inkluze osob z cílových skupin, rozšířená nabídka služeb v Moravskoslezském kraji a podpora péče v přirozeném prostředí klienta. Projektem rozšíříme nabídku terénních služeb v oblastech, kde byla tato nabídka nedostatečná či chyběla úplně. Tím také vytvoříme poptávku po službách v jejich terénní podobě a napomůžeme k deinstitucionalizaci sociálních služeb.