Mše svatá

Všechny srdečně zveme na Mši svatou za zemřelé, jejich rodiny a Mobilní hospic Ondrášek, která bude sloužena 27. 6. v 17.00 v kostele Sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh.

Mše je určena všem. Mnozí lidé, kteří se mše účastní, nejsou praktikující věřící. Někteří vnímají mši jako čas vzpomínání a pokoje. Někteří chtějí uzavřít životní kapitolu nemoci, péče o blízkého a úmrtí.

„Pro ty, kteří víru v Boha nemají nebo ji hledají, to může být čas zastavení se, ztišení, setkání s ošetřujícím personálem i vedením Ondrášku. Nebo také čas přemýšlení o přesažných věcech člověka – hledání smyslu života, utrpení, bolesti, nemoci, smrti, nespravedlnosti i dalších věcech kolem nás.“ Dagmar Máchová, pastorační pracovnice Ondrášku

Po mši jste všichni zváni na posezení u kávy nebo čaje se zaměstnanci Ondrášku. Toto setkání v době truchlení s rodinami pacientů vnímáme, my pracovníci, jako vzácný čas pokory a naděje.