Návštěva z Gruzie

Na počátku března nás navštívila pětičlenná delegace gruzínského ministerstva zdravotnictví a dalších zdravotnických institucí této země.

Gruzínská delegace přiletěla do Prahy na pozvání České rozvojové agentury. Ta plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, mimo jiné i v oblasti zdravotnictví. Návštěva je součástí rozsáhlejšího projektu rozvoje dětské paliativní péče v Gruzii. 

Zástupce delegace zajímal způsob péče o umírající pacienty v domácím prostředí. Velmi si cenili toho co děláme, zejména dostupnosti péče pro rodiny, které ji potřebují.