Vánoční Tržiště radosti 2021 uzavřeno

V neděli jsme uzavřeli letošní ročník Vánočního Tržiště radosti, kde lidé darují předměty a jiní je pořizují. Originální dárky pod stromečkem tak dostávaly větší smysl. Díky všem dárcům teď Mobilní hospic Ondrášek může poskytnout svou péči téměř 7 lidem.

„Jsme vděční každému, kdo se do Vánočního Tržiště radosti zapojil. Díky těmto lidem můžeme dělat naši práci kvalitně,“ uzavírá ředitelka Mobilního hospice Ondrášek.

Děkujeme!

Vánoční Tržiště radosti bylo spuštěno 22. října 2021 a fungovalo do 9. ledna 2022. Jednalo se o třetí ročník a princip Tržiště byl jednoduchý: „Široká veřejnost věnovala na Tržiště originální věci, služby a zážitky. Jiní je pořizovali jako vánoční dárky. Dali tak dárkům pod stromečkem hlubší význam. Veškerý výtěžek totiž použijeme na péči o naše nevyléčitelně nemocné pacienty,“ vysvětluje Bronislava Husovská, ředitelka Mobilního hospice Ondrášek.

Nakonec celkový výtěžek dosáhl částky 542 699 Kč, což o necelých 30 tisíc Kč překonalo loňský ročník. „Znamená to, že budeme moct poskytnout naši péči téměř 7 lidem. Péče o jednoho pacienta nás totiž průměrně stojí 82 tisíc Kč,“ doplňuje Bronislava Husovská. Mobilní specializovanou paliativní péči poskytujeme již 18 let bezplatně. V roce 2021 jsme pečovali o 228 dospělých a 14 dětských pacientů.

Během dva a půl měsíce na Tržišti pořídilo dárky svým blízkým 485 lidí. Ti mohli vybírat z 844 produktů, které věnovalo více než 120 dárců.