Vyjádření k článku zveřejněném na iDNES.cz

Mobilní hospic Ondrášek se ohrazuje vůči článku na portálu iDnes.cz, který byl zveřejněn 25. 3. 2023.

Obsah článku je nepravdivý a má neblahý dopad na poslání domácích hospiců.

Hospicová a paliativní péče je o odborném a lidském doprovázení těžce nemocných lidí v závěru života a jejich pečujících rodin. Pro všechny je to období velmi náročné a je důležitá podpora profesionálního týmu, kterému důvěřují. Obsah článku narušuje důvěru ve služby hospiců.

Mobilní hospic Ondrášek pečuje o nemocné a jejich rodiny v celé potřebné délce bez ukončování a zkracování péče.

Mobilní hospic se ztotožňuje s vyjádřením Fóra mobilních hospiců, stejně jako s vyjádřeními níže.

Vyjádření České společnosti paliativní medicíny

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví

Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny

Vyjádření Centra paliativní péče

Vyjádření Cesty domů