Kurz: Základy školy zad pro pomáhající profese

První hodina položí nutný teoretický základ. Proč je pro nás výhodné vědět jak se hýbat správně? Co se stane, když to opakovaně porušujeme?

Na ukázkách z anatomie se seznámíme se základní funkční a posturální patologií hybného systému. Vycházíme z pracovní ergonomie - jak správně manipulovat, polohovat, vertikalizovat či přesunovat pacienta.

"Když provádíte manipulaci s pacientem ergonomicky správně, má z toho zisk nejen pacient, ale i Vaše záda."

V dalším bloku se již prolínáme do obsáhlejší praktické části. Na názorných ukázkách si ozřejmíme, jak určité držení trupu a vědomé zapojení konkrétních svalových skupin ještě před samotným úkonem pomůže ochránit a ulehčit našim zádům.

V závěrečném bloku autoterapie se naučíte cvičební jednotku k regeneraci a relaxaci exponovaných svalových skupin. Získáte dovednost, jak si pomoci, když něco bolí a jak se předem vycvičit, aby do budoucna nebolelo.

Přečtěte si více informací o kurzu a přihlaste se.