• Domů
  • Aktuality
  • Ztráta dcerky je pro nás stále velmi bolestná...

Ztráta dcerky je pro nás stále velmi bolestná...

...a tomuto tématu se doma snažíme vyhýbat, aby se emoce opět nejitřily. Přesto jsme příležitosti mluvit o svých zkušenostech s jinými podobně postiženými rodiči využili a opravdu nelitovali.

„Když nám pak byla hospicem nabídnuta možnost setkávání v rámci péče o pozůstalé rodiče a sourozence, upřímně jsme si vůbec nebyli jistí, jestli budeme schopní se schůzek účastnit. Ztráta dcerky je pro nás stále velmi bolestná a tomuto tématu se doma snažíme vyhýbat, aby se emoce opět nejitřily. Přesto jsme příležitosti mluvit o svých zkušenostech s jinými podobně postiženými rodiči využili a opravdu nelitovali. Přestože se nám hlasivky svíraly a oči plnily slzami, bylo velmi úlevné moci si o úmrtí dítěte povídat s lidmi, kteří tuto situaci také prožili. Ty příběhy se od sebe sice diametrálně lišily okolnostmi, ať už věkem dětí, diagnózami, rodinnými poměry, zkušenostmi s nemocnicemi, délkou paliativní péče, způsobem vyrovnávání se se ztrátou, ale v podstatě všechny měly jedno společné. Každé rodině nejvíc pomohla právě spolupráce s hospicem Ondrášek. Z každého setkání jsem odcházela obohacená o mnoho inspirativních postřehů k zamyšlení, bylo úlevné slyšet, že netruchlím příliš dlouho ani příliš krátce, protože jsem měla možnost pozorovat, jak je truchlení individuální a jaké všemožné podoby může mít.“

Naše poradna pro pozůstalé nabízí individuální poradenství a doprovázení lidí, kteří se setkali s úmrtím blízké osoby v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny (nemoc, stáří, tragická úmrtí). V rámci poradenství pro pozůstalé organizujeme také svépomocné skupiny. Více se dočtete na našich stránkách -> https://mhondrasek.cz/p/poradna-pro-pozustale.