<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Dětský hospicový stacionář

Posláním naší služby je ulevit Vám, rodičům a pečujícím, od namáhavé péče o nevyléčitelně nemocné dítě. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Milí rodiče a podporovatelé,
přicházíme se zprávou, která nás netěší, ale cítíme zodpovědnost vám sdělovat i jiné zprávy, než jsou ty pozitivní.

➡️ Po dlouhém a důkladném zvážení jsme se k 1. 1. 2021 rozhodli ukončit provoz dětského hospicového stacionáře.⬅️
„Po dobu pěti let Dětský hospicový stacionář plnil své poslání. Nabízel rodičům, kteří trvale pečují o nevyléčitelně nemocné dítě, možnost úlevy a odpočinku. Již delší dobu se nám postupně snižuje počet dětí využívajících služeb stacionáře. Rodiče stacionární péči hodnotili velmi pozitivně a nebylo snadné rozhodnout se pro ukončení služby. Další jeho pokračování by ale, vzhledem ke sníženému zájmu, už bylo neekonomické a vůči finančním darům dárců nezodpovědné. Děkuji všem, kteří stacionář podporovali, ať už finančně nebo svou ochotou dobrovolnické práce,“ ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská.

Rodiny s dětmi, které stacionář využívaly, však nezůstávají bez pomoci. V průběhu posledních let vznikly v regionu služby, které mohou ty naše nahradit. S možnostmi konkrétních odlehčovacích služeb jim rády poradí naše sociální pracovnice.

Milí přátelé, i když provoz stacionáře končí, naše péče o dětské pacienty v jejich domovech pokračuje beze změn. Terénní služby zůstávají podstatou naší práce tak, aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být doma se svou rodinou.

Děkujeme za vaši podporu.

 

 

Mobilní hospic Ondrášek (dále jen MHO) nabízí rodinám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné dítě možnost denního odlehčovacího pobytu v Dětském stacionáři. Posláním služby je nabídnout pečujícím osobám možnost úlevy a odpočinku od namáhavé každodenní práce, kterou péče o chronicky nemocné dítě představuje.


Pro koho je stacionární péče určena

 • přijímáme děti ve věku 3 - 18 let, které jsou v důsledku základního nevyléčitelného onemocnění imobilní, mají těžké psychomotorické postižení a strava je u nich řešena cestou stomie (PEG, jejunostomie), ev. cestou centrálního žilního katetru v podobě parenterální výživy
 • jedná se o děti, které pro zhoršení zdravotního stavu již nemohou navštěvovat rehabilitační stacionář nebo jiné zařízení podobného typu
 • nejčastěji jde o dětské pacienty s diagnózou těžké formy dětské mozkové obrny, metabolická onemocnění, svalové dystrofie aj.

Přijetí dětí s omezenou mobilitou lze konzultovat s lékařem MHO.


Komu není péče určena

 • pacientům mobilním, schopným sebeobsluhy
 • pacientům na domácí umělé plicní ventilaci

Kdo o dítě pečuje

 • dítě je v celodenní péči zdravotní sestry a je během dne zkontrolováno lékařem

Co nabízíme

Během dne je realizována základní ošetřovatelská péče dle zvyklostí dítěte, a to:

 • podání stravy a tekutin
 • podání léku; v případě náhlých obtíží podání adekvátních léků dle ordinace lékaře MHO
 • ošetření a převazy drobných ran a vstupů
 • inhalační terapie, oxygenoterapie
 • bazální stimulace

Stacionář složí jako odlehčující zařízení, proto nevyžadujeme každodenní docházku. Pobyt ve stacionáři si rodiče objednávají dle svých potřeb. 

Nabízená služba je pro dětské pacienty a jejich rodiny bezplatná.


Zájemci o stacionární péči

V případě, že máte zájem využívat našich služeb Dětského stacionáře a nejste ještě klienty Mobilního hospice Ondrášek, obraťte se na sociální pracovnici a koordinátorku péče na tel. 603 566 336 nebo na e-mailu socialni@mhondrasek.cz.

Při prvním kontaktu, budeme potřebovat informace o onemocnění dítěte a jeho aktuálních potížích. Dále si připravte jména ošetřujících lékařů a základní popis denního plánu dítěte.

Věnujte, prosím, pozornost našemu Provoznímu řádu, kde naleznete podrobné informace o fungování Stacionáře.


Podporují nás

Činnost Dětského hospicového stacionáře podporují tyto organizace, dárci a nadace: