Odlehčovací služba - přijímáme klienty

Pomáháme pečovat doma. Pokud byste ocenili pomoc, ozvěte se nám.

Pomáháme lidem pečovat o své blízké doma a nabízíme společnost těm, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních.

Co vám nabízíme

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko)
  • Pomoc při osobní hygieně (např. koupání, mytí vlasů, použití WC)
  • Pomoc při kontaktu s Vaším okolím (doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na procházku)
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. jednání s úřady)
  • Socioterapeutické činnosti (např. trénování paměti)
  • Aktivizační činnosti (např. předčítání)
  • Poskytnutí základního sociálního poradenství (např. informace o příspěvku na péči)

Přečtěte si důležité informace a podmínky Odlehčovací služby Ondrášek.

Momentálně přijímáme nové klienty. Pokud byste ocenili pomoc, nebojte se nás kontaktovat.