<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Odlehčovací služba Ondrášek

Od 1. 1. 2022 otevíráme novou Odlehčovací službu Ondrášek. Ohledně informací a rezervace můžete volat už nyní.

 

Odhlečovací služba Ondrášek

Posláním terénní Odlehčovací služby Ondrášek je zastoupit pečující osobu v každodenních úkonech a umožnit jí tak odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Nabízíme lidem odkázaným na pomoc a péči druhé osoby možnost zůstat v prostředí, na které jsou zvyklí.

 

Kdo jsou našimi klienty

 • lidé s vážným onemocněním v závěru života
 • lidé se zdravotním postižením
 • lidé v seniorském věku se sníženou soběstačností

Poskytnutí služby těmto osobám je zároveň odlehčením pro jejich blízké, kteří o ně pečují.

 

Co vám nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko)
 • Pomoc při osobní hygieně (např. koupání, mytí vlasů, použití WC)
 • Pomoc při kontaktu s Vaším okolím (doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na procházku)
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. jednání s úřady)
 • Socioterapeutické činnosti (např. trénování paměti)
 • Aktivizační činnosti (např. předčítání)
 • Poskytnutí základního sociálního poradenství (např. informace o příspěvku na péči)

Přečíst si můžete podrobný popis úkonů, které poskytujeme.

 

Co potřebujete vědět

 • Pro splnění podmínky odlehčit pečující osobě je potřeba, aby byl pečující se svým blízkým v pravidelném kontaktu nejméně 3x týdně.
 • Našimi klienty jsou osoby starší 18 let.
 • Zdravotnické úkony (např. podávání léků, infúze, převazy) nejsou součástí odlehčovací služby.
 • V případě nestabilního nebo zhoršujícího se zdravotního  stavu, nebo pokud jsou vyžadovány zdravotnické úkony, je přítomnost pečující osoby nezbytná po dobu poskytování odlehčovací služby.
 • Odlehčovací službu a služby mobilního hospice je možné kombinovat, zároveň však na sebe nejsou vázané.

 

Naše cíle

 • Zastoupit pečující osobu, umožnit jí prostor pro odpočinek, vyřízení osobních záležitostí, seberealizaci a předejít tím jejímu možnému přetížení a sociální izolaci.
 • Umožnit klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí.

 

Jaké jsou naše zásady

 • Zachování důstojnosti klienta.
 • Diskrétnost.
 • Nestrannost a rovný přístup.
 • Respekt k navyklému způsobu života klientů a k jejich právu na soukromí.

 

Cena

Přímá péče asistenta odlehčovací služby je zpoplatněna 130 Kč/hod. dle platného ceníku.

 

Kdy a kde službu poskytujeme

Odlehčovací službu poskytujeme na území města Ostravy.

Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácím prostředí klienta, ve dnech pondělí až pátek od 7.30 do 15.30 hodin.

 

Řídíme se veřejným závazkem.

 

V případě zájmu o odlehčovací služby

volejte pondělí až pátek od 8:30 do 15:00

Telefon: 602 233 037

 

Kontakty

Telefon: 602 233 037

E-mail: odlehcovaci@mhondrasek.cz

Odlehčovací služby

Gurťjevova 459/11

700 30 Ostrava-Zábřeh