Vzdělávání a stáže

Předávání nabytých zkušeností a znalostí získané dlouholetou praxí je pro nás důležité.

Pořádáme proto kurzy a workshopy přímo v našem Centru vzdělávání, jezdíme vzdělávat na míru do organizací a nabízíme stáže i praxe. Stejně tak vzděláváme mediky a jiné na lékařských fakultách vysokých škol.

Kontakt

Kurzy na míru

S našimi stávajícími kurzy a workshopy vyjíždíme také do organizací po celé ČR. Rádi je přizpůsobíme vašim potřebám. Případně připravíme kurz podle vašich přání.

Nabídka kurzů v prostorách našeho hospice

Datum Název kurzu Více informací Odkaz na přihlášení
13. 2.
Spiritualita v životě a spirituální témata v závěru života Cílem akreditovaného kurzu je naučit se nebát otevírání hluboce spirituálních témat, popřípadě na ně vhodně reagovat zvláště z pohledu provázejícího nebo ošetřujícího. Více Přihláška
20. 2.
Doprovázení v období truchlení Akreditovaný kurz je určen odborníkům z oblasti sociálních služeb, kteří se ve své praxi setkávají s úmrtím klientů a následnou péčí o pozůstalé. Více Přihláška
28. 2.
Komunikace o smrti a umírání Setkáváte se ve své praxi s klienty na sklonku života? Nebojte se s nimi hovořit o smrti a umírání. Více Přihláška

ZRUŠENO

Jak prožívají smutek a truchlí děti Pracujete s dětmi nebo s klienty s vážnou nemocí, kde se v rodině nachází dítě? Setkáváte se s dětmi či rodinami s dětmi, které prožily ztrátu? Pak je tento kurz určen vám. Více Přihláška
20. 3.
Rehabilitace v ošetřovatelství (v paliativní péči) Proč je pro nás výhodné vědět jak se hýbat správně? Co se stane, když to opakovaně porušujeme? Více Přihláška
14. 5.
Spiritualita v životě a spirituální témata v závěru života Cílem akreditovaného kurzu je naučit se nebát otevírání hluboce spirituálních témat, popřípadě na ně vhodně reagovat zvláště z pohledu provázejícího nebo ošetřujícího. Více Přihláška
5. 6.
Aby záda nebolela: kurz pro pomáhající profeseKdyž provádíte manipulaci s pacientem ergonomicky správně, má z toho zisk nejen pacient, ale i Vaše záda. VícePřihláška

Stáže

Pokud máte zájem o stáž v Ondrášku, prostudujte si, prosím, podmínky stáží a platební podmínky. Vyplněnou žádost o stáž pak pošlete na vzdelavani@mhondrasek.cz.

Praxe

V Ondrášku poskytujeme praxe pouze lékařům v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Paliativní medicína.

V roce 2017 získal Mobilní hospic Ondrášek akreditaci MZ ČR, která jej opravňuje k uskutečňování vzdělávacího programu pro lékaře v oboru Paliativní medicína.