Vzdělávání a stáže

Předávání nabytých zkušeností a znalostí získané dlouholetou praxí je pro nás důležité.

Pořádáme proto kurzy a workshopy přímo v našem Centru vzdělávání, jezdíme vzdělávat na míru do organizací a nabízíme stáže i praxe. Stejně tak vzděláváme mediky a jiné na lékařských fakultách vysokých škol.

Kontakt

Kurzy na míru

S našimi stávajícími kurzy a workshopy vyjíždíme také do organizací po celé ČR. Rádi je přizpůsobíme vašim potřebám. Případně připravíme kurz podle vašich přání.

Stáže

Pokud máte zájem o stáž v Ondrášku, prostudujte si, prosím, podmínky stáží a platební podmínky. Vyplněnou žádost o stáž pak pošlete na vzdelavani@mhondrasek.cz.

Praxe

V Ondrášku poskytujeme praxe pouze lékařům v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Paliativní medicína.

V roce 2017 získal Mobilní hospic Ondrášek akreditaci MZ ČR, která jej opravňuje k uskutečňování vzdělávacího programu pro lékaře v oboru Paliativní medicína.

Nabídka kurzů

Plánované akce Centra vzdělávání MH Ondrášek na rok 2022

19. 4. 13.00-16.30Základy školy zad pro pomáhající profese
26. 4. 9.00-16.00Jak podporovat dítě v rodině s vážně nemocným? A Jak prožívají smutek a truchlí děti? - KURZ ZRUŠEN
14. 6. 9.00-15.00Základy paliativní péče v praxi
Září 2022
Komunikace o smrti a umírání v sociální práci
4. 10. 2022
Jak podporovat dítě v rodině s vážně nemocným? A Jak prožívají smutek a truchlí děti?
Říjen 2022
Workshop komunikace III. - Vzájemná spolupráce, naše role, kompetence, komunikace v týmu, plánování a realizace péče
Říjen 2022
Rehabilitace v ošetřovatelství (v paliativní péči)

* Podrobnosti a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou aktivní vždy přibližně měsíc před datem konání kurzu.