<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Lidé


 

 • Bc. Bronislava Husovská, Dis.

  Bc. Bronislava Husovská, Dis. - ředitelka

  Vystudovala střední zdravotnickou školu a později také obor sociální a charitativní práce. Pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém a anesteziologickém oddělení. Od roku 2000 působila v charitní ošetřovatelské a hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila už v začátcích jeho fungování (r. 2005). V roce 2009 získala ocenění "Sestra roku". Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. Je pověřena řízením organizace. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti paliativní péče.

  reditel@mhondrasek.cz 724975275
 • MUDr. Dagmar Palasová

  MUDr. Dagmar Palasová – odborný garant

  Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Atestace v interním lékařství, v oboru hygiena a epidemiologie, v oboru paliativní medicína a léčba bolesti. Je členkou atestační komise nástavbového oboru paliativní medicína. V současné době je primářkou oddělení následné péče Nemocnice v Bílovci. Aktivní v přednáškové činnosti v oblasti paliativní medicíny. V Mobilním hospici Ondrášek působí jako odborný garant zdravotní péče. Poskytuje odbornou paliativní péči pro dospělé a dětské pacienty.

  Přímá péče

 • MUDr. Pavla Navrátilová - vedoucí lékař

  MUDr. Pavla Navrátilová - staniční lékař

  Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracovala jako lékař na Klinice onkologické Fakultní nemocnice Ostrava, poté na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jako externí lékař působila v Mobilním hospici Tabita a Hospici sv. Alžběty v Brně. V roce 2013 získala atestaci v oboru Radiační onkologie a v roce 2017 atestaci v oboru Paliativní medicína. Od roku 2017 pracuje v Mobilním hospici Ondrášek, kde poskytuje specializovanou paliativní péči.

  vedoucilekar@mhondrasek.cz

 • MUDr. Lenka Lazecká Delongová – lékařka pro dospělé pacienty

  MUDr. Lenka Lazecká Delongová – lékařka pro dospělé pacienty

  Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2014 získala atestaci v oboru Všeobecné praktické lékařství, následně absolvovala měsíční stáž u organizace Shalom for Uganda v Ugandě. Do roku 2014 pracovala na interní příjmové ambulanci v Karvinské hornické nemocnici, následně na Oddělení následné péče v Bílovci. V roce 2015 získala atestaci v oboru Paliativní medicína. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od dubna roku 2015.

  Video medailonek     lekar@mhondrasek.cz

 • MUDr. Dáša Hanzelyová

  MUDr. Dáša Hanzelyová

   

 • MUDr. Eva Pavlíčková – dětská lékařka

  Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala na Dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava. V roce 2008 získala atestaci z Dětského lékařství. Absolvovala roční stáž na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Vzdělává se v oboru Paliativní medicína. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2018.

  pediatr@mhondrasek.cz
 • Bc. Ivana Bereková

  Bc. Ivana Bereková - vrchní sestra

  Vystudovala střední zdravotnickou školu a bakalářský obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče na Ostravské univerzitě. Pracovala na interním oddělení, interní JIP, interní ambulanci a v charitní ošetřovatelské a hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v roce 2006, pak znovu po mateřské dovolené v roce 2014. Koordinuje práci sester, komunikuje s lékaři. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dospělé pacienty.

  zdravotni@mhondrasek.cz 725409411
 • Jana Kapošváryová

  Jana Kapošváryová

  Vystudovala střední zdravotnickou školu. Pracovala na chirurgickém oddělení, dále na revmatologické a ortopedické ambulanci. Od roku 1998 byla činná v charitní ošetřovatelské službě v mobilní hospicové péči. Do Mobilního hospice Ondrášek nastoupila v roce 2006. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dospělé pacienty.

  Video medailonek

 • Jelena Kajzarová

  Jelena Kajzarová

  Vystudovala střední zdravotnickou školu v Petěrburku. Pracovala na chirurgickém oddělení, dále v Gerontocentru. Od roku 2005 v mobilní hospicové péči v rámci charitní ošetřovatelské služby. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2007. Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty.

 • Žaneta Klečková

  Žaneta Klečková

  Vystudovala střední zdravotnickou školu, pomaturitní specializační studium v oboru dětská sestra. Pracovala na popáleninovém centru, na JIP dětské kliniky. V roce 2010 nastoupila do lůžkového Hospice Sv. Lukáše. Od roku 2011 je zaměstnána v Mobilním hospici Ondrášek. Absolvovala měsíční stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče v Dětském domácím hospici ve Varšavě. Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty, přednáškovou činnost v oblasti paliativní péče.

 • Libuše Hořínková

  Libuše Hořínková - zdravotní sestra

  Vystudovala Střední zdravotnickou školu obor dětská sestra. Pracovala 5 let na dětském oddělení, po delší mateřské dovolené 3 roky v Hospici sv. Lukáše. Do našeho mobilního hospice nastoupila v září 2017.Zajišťuje paliativní péči v domácím prostředí pro dětské a dospělé pacienty.

 • PhDr. Lucie Sikorová, PhD. - zdravotní sestra pro stacionář

  Doc.PhDr. Lucie Sikorová, PhD. - zdravotní sestra pro stacionář

  Video medailonek

 • Mgr. Hana Cieslarová - zdravotní sestra pro stacionář

  Mgr. Hana Cieslarová - zdravotní sestra pro stacionář

  Vystudovala Ostravskou univerzitu, sociálně zdravotní a geriatrickou péči a všeobecnou sestru. Pracuje ve Fakultní nemocnici v Ostravě na Klinice hematoonkologie, na JIP jako všeobecná sestra. V Ondrášku pracuje externě jako zdravotní sestra ve stacionáři od května 2017.

 • Olga Kunstová - zdravotní sestra pro stacionář

  Olga Kunstová - zdravotní sestra pro stacionář

   

 • Bc. Barbora Veselá

  Bc. Barbora Veselá

   

 • Mgr. Dominika Domašíková - fyzioterapeut

  Mgr. Dominika Domašíková - fyzioterapeut

  Vystudovala magisterský obor fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Pracovala v Sanatoriích Klimkovice jako fyzioterapeut na oddělení dětské rehabilitace. Od roku 2012 se věnovala rehabilitační a ošetřovatelské asistenci u hendikepovaných dětí ve středisku Výzva Centra pro rodinu a sociální péči. V lednu roku 2016 nastoupila do Mobilního hospice Ondrášek jako garant rehabilitační péče pro dětské i dospělé pacienty v paliativní péči. Poskytuje rehabilitační a fyzioterapeutickou péči hlavně dětským pacientům v domácím prostředí.

 • Mgr. Veronika Staňková

  Mgr. Veronika Staňková - T.Č. Na rodičovské dovolené

  Vystudovala Ostravskou univerzitu, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem a absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu a zkoušku profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Pracovala například v agentuře domácí péče v Irském Dublinu, kde se věnovala onkologickým pacientům. V Ondrášku pracuje od roku 2014. Věnuje se přednáškové činnosti v oblastech paliativní péče, je jednou z lektorek skupiny ELNEC - Centrum paliativní péče.

   

 • Bc. Zuzana Priesolová

  Bc. Zuzana Priesolová - Sociální pracovnice pro rodiny s dětmi

  Vystudovala obor sociálně zdravotní a geriatrická péče na Ostravské univerzitě, poté doplňující pedagogické studium. Pracovala s lidmi s mentálním postižením, jako knihovnice v oddělení pro děti a mládež a jako sociální pracovnice v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. V Mobilním hospici Ondrášek působí od prosince 2015.

  socialni@mhondrasek.cz 603566336
 • Mgr. Gabriela Stašová, DiS.

  Mgr. Gabriela Stašová, DiS. - Sociální pracovnice

  Vystudovala Ostravskou univerzitu obor Sociální práce. Po mateřské dovolené pracovala jako sociální pracovnice  na městském úřadě v Hošťálkovicích. Po studiu andragogiky se věnovala problematice seniorů. Absolvovala kurzy muzikoterapie, respektování a práce s umírajícími v domácím prostředí.. Do mobilního hospice Ondrášek nastoupila v říjnu 2018 a působí zde jako sociální pracovnice Sociální poradny.

  socialni@mhondrasek.cz. /  724 975 278
 • Doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD. - Poradce pro pozůstalé

  Doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD. - Poradce pro pozůstalé

  Vystudovala obor sociální práce, získala doktorát v oblasti zdravotně-sociální péče. Pracovala jako sociální pracovnice v Ústavu sociální péče pro osoby s tělesným postižením, jako vedoucí Domovinky pro seniory a Stanice pečovatelské služby. Od roku 2006 působí jako odborný asistent v Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty v Ostravě. Absolvovala akreditovaný kurz Poradce pro pozůstalé. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2012 jako poradce pro pozůstalé.

  poradce@mhondrasek.cz 725 409 412
 • Mgr. Tomáš Šobáň

  Mgr. Tomáš Šobáň - psycholog

   

 • Mgr. Jana Hořínková – psycholog

  Mgr. Jana Hořínková – psycholog

  Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU Brno. V letech 1997 - 2006 pracovala v PPP Ostrava, od roku 2007 působí jako školní psycholog, v roce 2008 začala spolupracovat s Charitou Ostrava (nejdříve mateřská centra, nyní zejména Hospic sv. Lukáše). V roce 2012 absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik MOVISA III v transformační systemické terapii. S Mobilním hospicem Ondrášek spolupracuje externě od dubna 2016, podílí se zejména na péči o rodiny s dětskými pacienty.

 • Mgr. Helena Šedová

  Mgr. Helena Šedová - psycholog

  Vystudovala bakalářský obor Poradenství v sociální práci na Ostravské univerzitě a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Krátce pracovala v sociálních službách, od roku 2009 ve zdravotnictví, nejdříve na dětském oddělení Městské nemocnice v Ostravě a v ambulanci klinické psychologie, kde působí doposud. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Systemické transformační terapii dle Virginie Satirové. Ve své práci se zaměřuje na psychoterapii dětí, rodinnou terapii, je jí blízké učení Virginie Satirové, využití sandtray terapie v praxi. Externě spolupracuje s rodinným a komunitním centrem, kde se věnuje práci s dětmi z pěstounských rodin a slouží na Lince důvěry v Ostravě

 • P. Mgr. Vítězslav Řehulka - duchovní

  P. ThLic. Václav Tomiczek - duchovní

 • P. ThLic. Václav Tomiczek - duchovní

  Zázemí Ondrášku

 • Mgr. Martina Dunděrová

  Mgr. Martina Dunděrová - vedoucí fundraisingu

  Vystudovala speciální pedagogiku na UP v Olomouci. V době studií pracovala na projektu péče o hluchoslepé v ČR, poté nastoupila do Společnosti pro ranou péči. V rané péči pracovala 20 let a postupně prošla různými pozicemi, od poradkyně rané péče a instruktorky stimulace zraku přes vedoucí pracovišť v Ostravě a v Praze a ředitelku SPRP. Po návratu z čtyřletého pražského působení nastoupila v září 2015 na pozici vedoucího fundraisera v Mobilním hospici Ondrášek.

  info@mhondrasek.cz 725409000
 • Ing. Eva Kolašínová

  Ing. Eva Kolašínová - koordinátor projektů, účetní

  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1995 pracovala jako účetní pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje na pozici koordinátora projektů, ekonom a účetní od ledna 2015.

  ucetni@mhondrasek.cz

 • Ing. Jana Pastrňáková

  Ing. Jana Pastrňáková – fundraiser

  Vystudovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, obor Marketing a obchod. Od základní školy je členkou skautu, dnes už jako vedoucí akcí a hospodář střediska. Při studiu působila také na pozici redaktora časopisu Sokolská33. Své znalosti a zkušenosti teď zúročuje v Mobilním hospici Ondrášek na pozici fundraiser, specialista na eventy.

  projekty@mhondrasek.cz 601585419
 • Mgr. Žaneta Frenn

  Mgr. Žaneta Frenn - fundraiser, správce databází

  Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V Ondrášku pracuje od června 2017 na pozici fundraiser – správce databází. Mimoto pro Ondrášek běhá maratony.

 • Yveta Konečná

  Yveta Konečná - koordinátorka projektů, fundraiser

  Vystudovala SPŠ strojní v Ostravě. Po ukončení se věnovala převážně obchodní činnosti. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od července roku 2017. Zpočátku pomáhala jako dobrovolník v administrativní oblasti a později nastoupila na trvalý pracovní poměr.

 • Mgr. Naďa Satolová

  Mgr. Naďa Satolová - koordinátor Centra vzdělávání

  Věnuje se vzdělávání, koučování, odbornému poradenství a rozvoji dospělých i dětí. Od roku 2002 pracovala v přímé péči a v terénu jako poradce rané péče pro rodiny dětí s postižením a dále jako pracovní terapeut pro lidi s duševním onemocněním. Souběžně se věnovala lektorování a tréninku v oblasti měkkých dovedností pro firemní klientelu. Je absolventkou výcviku Integrativního koučování pod Školou manažerského rozvoje, výcviku se sebezkušeností v metodice prevence a dalších akreditovaných vzdělávání v oblasti odborného poradenství a rozvoje. V Mobilním hospici Ondrášek působí od ledna 2016.

  vzdelavani@mhondrasek.cz 777946777
 • Ing. Martin Pěch

  Ing. Martin Pěch

  Vystudoval VŠB v Ostravě. Po ukončení studií se zaměřil na oblast knižního nakladatelství a v tomto oboru později dlouhodobě podnikal. Práci pro MH Ondrášek se dobrovolně věnoval od roku 2016. V současné době pracuje pro hospic jako technicko-hospodářský pracovník a koordinátor BOZP.

  spravce@mhondrasek.cz

 • Bc. Miroslava Galajdová, DiS.

  Bc. Miroslava Galajdová, DiS. - koordinátor, fundraiser, T.Č. na rodičovské dovolené.

  Vystudovala Sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě a Andragogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. V Mobilním hospici Ondrášek pracuje s krátkou přestávkou od dubna roku 2014. Tč. je na rodičovské dovolené.

  Správní rada

 • JUDr. Sylva Vartová

  JUDr. Sylva Vartová

  Zakladatelka hospice a členka dozorčí rady od založení dosud, nyní ve funkci předsedkyně správní rady. Povoláním advokátka, po celou dobu fungování hospice poskytuje právní poradenství jak zaměstnancům hospice, tak i jeho klientům

 • MUDr. Dagmar Palasová

  MUDr. Dagmar Palasová – odborný garant

  Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Atestace v interním lékařství, v oboru hygiena a epidemiologie, v oboru paliativní medicína a léčba bolesti. Je členkou atestační komise nástavbového oboru paliativní medicína. V současné době je primářkou oddělení následné péče Nemocnice v Bílovci. Aktivní v přednáškové činnosti v oblasti paliativní medicíny. V Mobilním hospici Ondrášek působí jako odborný garant zdravotní péče. Poskytuje odbornou paliativní péči pro dospělé a dětské pacienty

 • PhDr. Ilona Koťátková

  PhDr. Ilona Koťátková – psycholožka

  Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou.S Ondráškem spolupracuje téměř od jeho založení.
  Nyní je členkou Správní rady. Vedle toho se ve své klinické praxi věnuje pozůstalým lidem, o jejichž blízké se staral v jejich umírání Mobilní hospic Ondrášek.
 • Externisté

  MUDr. Ivana Březinová - lékařka pro dospělé pacienty

  MUDr. René Šrubař - lékař pro dospělé pacienty

  MUDr. Tereza Vítečková - lékařka pro dětské pacienty

  MUDr. Petr Šilhán - psychiatr

  MUDr. Barbora Šilhánová - psychiatr

  MUDr. Radim Novák - lékař